Изпълнение на СМР на обект "Център за временни изложения с туристическа цел", по пешеходна алея от о.т.160 до о.т.189 по плана на град Белово - ID: 00112-2015-0001.

Обявление:

09.01.2015 г.

 Изпълнение на СМР на обект "Център за временни изложения с туристическа цел", по пешеходна алея от о.т.160 до о.т.189 по плана на град Белово - № 00112-2015-0001.

Документи за участие

09.01.2015 г.

Изпълнение на СМР на обект "Център за временни изложения с туристическа цел", по пешеходна алея от о.т.160 до о.т.189 по плана на град Белово - № 00112-2015-0001.

Разяснения по документацията

02.02.2015 г.

Изпълнение на СМР на обект "Център за временни изложения с туристическа цел", по пешеходна алея от о.т.160 до о.т.189 по плана на град Белово - № 00112-2015-0001.

Протоколи на комисия

18.03.2015 г.

Изпълнение на СМН на обект "Център за временни изложения с туристическа цел", по пешеходна алея от о.т.160 до о.т.189 по плана на град Белово - № 00112-2015-0001.

Договори и споразумения

16.07.2015 г.

Изпълнение на СМН на обект "Център за временни изложения с туристическа цел", по пешеходна алея от о.т.160 до о.т.189 по плана на град Белово - № 00112-2015-0001.

 

Плащания по договор

18.05.2015

Изпълнение на СМН на обект "Център за временни изложения с туристическа цел", по пешеходна алея от о.т.160 до о.т.189 по плана на град Белово - № 00112-2015-0001.