Обществена поръчка с предмет: "Доставка на електрическа енергия и координиране на балансираща група за средно напрежение" за нуждите на "ВиК - Белово" ЕООД

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на чл.103, ал.1`от ЗОП

Предмет на обществената поръчка:

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

И КООРДИНИРАНЕ НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ”

за нуждите на „ВиК - Белово” ЕООД гр. Белово.

Документи:

Решение - Изтегли

Обявление - Изтегли

Документация - Изтегли

Протокол - Изтегли

Решение - промяна - Изтегли