Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите ID: 00112-2020-0005

Обявления

12.06.2020 г.

Разяснения по документацията

Протоколи и документи на комисиите

Договори и анекси