Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на Община Белово.

Обявления

19.07.2017 г.

Протоколи и документи на комисиите

Договори и анекси