До заинтересовани лица

ОБЩИНА БЕЛОВО

отправят покана за ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Кой може да кандидатства:

Заявления и оферти могат да се подават от правоспособни лица по ЗКИР/ Съгласно § 21 , ал. 1 от ПЗР на Наредба №3 - “Вписаните в регистъра правоспособни лица - юридически лица и еднолични търговци, привеждат постоянния си специализиран състав в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 2 /

Начин за кандидатстване:

Заявления и оферти / в свободен текст/ се изпращат до деловодството на община Белово или на ел.поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и на адрес : Община Белово , ул.,,Орфей,,4а , с краен срок за изпращане - 19.10.2017 година

Община Белово има потребност от изпълнение на следните геодезически дейности и услуги: - Заснемане за проектиране на трасета на линейни обекти във връзка с изпълнение на обекти / водопроводи и канализации, ел. трасета/ - да се предложи цена на км. и оформяне на екзекутивна документация; - Заснемане на изградени съоръжения / диги, подпорни стени и др. / във връзка с преписки за БДИБР Пловдив; - Заснемане на площни обекти за Прединвестиционни проекти / разширения на съществуващи сгради/; - Преписки за изменение на ККР и др.;

Община Белово,

Инж. К. Варев – кмет

Документи:

Обява РОП-150 / 12.10.2017 г. / - Изтегли