Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за целите на проект "Ремонт, Реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на Община Белово - ДГ Щурче" ID: 00112-2017-0007

Обявления

06.06.2018 г.

Разяснения по документацията

Протоколи и документи на комисиите

Договори и анекси