Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за целите на проект "Ремонт, Реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на Община Белово - ДГ Щурче" ID: 00112-2018-0007

Обявления

06.06.2018 г.