До Директора на ОПУ Пазарджик
инж.Мая Шимбова
Копие до ОД на МВР-Пазарджик
Копие до Община Белово
Копие до Ситуационен център

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уважаема г-жо Шимбова,

Във връзка с изпълнението на договор "Изграждане на стационарна контролна единица на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база взиманото разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща техническа допустима максимална маса до 3.5т. (електронни винетки)", с

Напомняме на всички хотелиери, включително физически лица, предоставящи настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, които не са се регистрирали в ЕСТИ да направят регистрация на профил в 14-дневен срок от настоящето съобщение, след което да започнат да подават данни в системата съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 и ал. 6 от Закона за туризма.

За Вас безработни лица

Агенция по заетостта

Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява безработните лица от общините Септември и Белово, че към 11.11.2019г. разполага с финансови средства за сключване на договор за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и/или обучение както следва:

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛОВО

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,
На основание чл.8, ал.1,т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приложено Ви изпращам Решение № ПК-45-ПР/2019 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение "Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО)" в поземлени имоти (ПИ) № 000086 и № 0087, м. "Вучата могила" в землището на с. Дъбравите, общ.Белово, обл.Пазарджик, с възложител: Община Белово.

З А П О В Е Д

№ 342/ 28.10.2019 г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В отговор на публикация в социална мрежа на Местна коалиция "Алтернативата на гражданите", излъчила свой кандидат за кмет на община Белово, която накърнява доброто име на общината като институция, уведомяваме всички жители на община Белово, че съгласно действащата нормативна уредба в Република България публичните мероприятия се провеждат при строго спазване на Закона за събранията, митингите и манифестациите и Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Белово.

Чл. 4, ал. 3 от Наредбата гласи: "При заявяване на повече от едно обществено мероприятие за едно и също време, разрешение се издава от кмета на съответното населено място на организатора, който първи е заявил".

От ръководството на Община Белово

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от ОБЩИНА БЕЛОВО, УЛ."ОРФЕЙ" № 4 А, 03581/ 27 70
ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, ГР. БЕЛОВО, УЛ."ОРФЕЙ" № 4 А

Пълен пощенски адрес: ГР. БЕЛОВО, П. К. 4470, УЛ. "ОРФЕЙ" № 4 А
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел. 03581/27 70, факс 03581/27 70, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Управител/ изпълнителен директор на фирмата възложител: НЕНКА ТОДОРОВА – ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
Лице за контакти: ИНЖ. АНЕТА КЕЧЕВА – ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "СА"

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА БЕЛОВО,
има следното инвестиционно предложение: "Неотложно аварийно УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩА В КВ. 17 И 18 СЕЛО ГАБРОВИЦА, ОБЩ. БЕЛОВО"

Характеристика на инвестиционното предложение:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТ
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,

Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е ВиК - Белово ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва: