Общественото обсъждане по ЕО към ОУП ще се проведе на 14.01.2020год. от 11.00 часа в залата на общински съвет Белово, обявата за провеждане на консултации и документите са публикувани на сайта на Община Белово.

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БЕЛОВО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.15,ал.1 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация Белово кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен дълг - временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България по реда на чл.103,ал.1 от Закона за публичните финанси, при следните параметри:

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от Община Белово, ул. Орфей, №4 A
Обл. Пазарджик, гр. Белово

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА БЕЛОВО

има следното инвестиционно предложение: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ГРАД БЕЛОВО, подобект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ГРАД БЕЛОВО.

Съобщение относно: Инвестиционно предложение (ИП) "Захранване на обекта с електрическа енергия от осигурявана от дизелов агрегат" в УПИ II 86, м."Вучата могила", землище на с.Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. №ПД-01-542/20.11.2019г.

Съобщение от "Импрегнация 2000" АД

Информация от предприятието по ЗООС

"Импрегнация 2000" АД представя тази информация за жителите на Община Белово, както и за всички други заинтересовани.

Информацията е във връзка със съществуващите опасности и рискове, за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на авария.

ДО
Г-Н КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

КМЕТ НА с.ДЪБРАВИТЕ
С.ДЪБРАВИТЕ

Относно: "Инвестиционно предложение (ИП) "Проектиране, авторски надзор, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци с капацитет 2000т./год. от Община Белово" в УПИ II 86, м."Вучата могила", землище на с.Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено вс уведомление с вх.№ ПД-01-542/20.11.2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТ
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "ВиК - Белово" ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва:

- от 00.00ч. до 24.00ч. на 03.12.2019г. за кв. Малко Белово и селата Сестримо и Момина Клисура

В продължение на 24ч. след дезинфекцията, водата няма да е годна за питейно-битови нужди.
Уведомяваме жителите на горепосочените населени места да се запасят с необходимите им водни количества.

Извиняваме се за причиненото Ви неудобство.

При въпроси от Ваша страна може да ни потърсите на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и на тел. 03581/21-50

С уважение,
инж. Румен Иванчев

Управител на "В и К - Белово" ООД

Документи:

Съобщение / 29.11.2019г. / - Изтегли

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА
БЕЛОВО

ОТНОСНО: Гроздоберна кампания 2019г.

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО КМЕТ,

Във връзка с гроздоберната кампания 2019г, Ви напомням, е съгласно чл.8 на Регламент 436/2009г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2019г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив.