Изх.№ РД-12-02-437/08.08.2019г.

ДО
КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
УЛ. ОРФЕЙ № 4A
ГР. БЕЛОВО

КОПИЕ ДО:
АНГЕЛ ЮРУКОВ
НАЧАЛНИК НА СГКК
ГР. ПАЗАРДЖИК

Относно: Комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 година

За Вас работодатели

Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомяваме работодателите от общините Септември и Белово, че към 06.08.2019г. разполага с финансови средства за сключване на договори за програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) както следва:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До жителите на град Белово

Проблемите с водоснабдяването от 29.07.2019 г. /понеделник/ до днес /03.08.2019 г./ са поради множеството аварии на помпената станция. Предприета е организация за окончателното отстраняване на проблемите и пълненето на резервоарите в местността "Белино", които обслужват града. Поради същата причина имаше проблеми и с водоснабдяването в с. Дъбравите.

От името на ръководството на "В и К - Белово" ООД се извиняваме за причиненото неудобство.

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС - ИН за "Рекултивация депо Дъбравите"

С Ъ О Б Щ  Е Н И Е

От "В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,

В следствие на отстраняване на авария на водопровода, захранващ с.Момина Клисура, общ.Белово, Ви информираме, че се налага да се извърши повторно хиперхлориране, поради установени лоши микробиологични резултати след извършеното първо хиперхлориране.

За вас работодатели

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Констативен протокол с изх.№ УТ-780/26.07.2019 г., относно сграда в УПИ Х-14, кв.10А, курорт Чаира.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка със Заповед № 202 от 19.07.2019 г. на кмета на община Белово

ОБЯВЯВАМ:

Конкурс за длъжността "Директор на Детска градина" по трудово правоотношение както следва: