COVID 19

За сигнали и въпроси относно усложнената епидемиологична обстановка от COVID-19 на територията на община Белово телефон: 0879/155-609

Информация за българските граждани, които се намират в чужбина или планират пътуване

На българските граждани, които се намират в чужбина или планират пътуване, се препоръчва:

Да следят информацията, предупрежденията и съветите, които Министерството на здравеопазването и Министерството на външните работи на Р България публикуват на официалните си интернет страници.

Информация за пътуванията, както и индексът на риск при пътуване в различните държави, може да бъде намерена на сайта на МВнР - в рубриката за "Съобщения на Ситуационния център" ( https://www.mfa.bg/bg/situationcenter/listing), както и в рубриката "Пътувам за" за всяка отделна държава https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo

Да се информират и да следват препоръките и инструкциите на властите в държавата, в която се намират.

При необходимост от съдействие гражданите могат да се свързват с Министерството на външните работи на денонощните телефони: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; 02 948 3052; 02 948 2552; 02 948 2085, както и на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

З А П О В Е Д
№ 107/16.03.2020г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Протокол от проведено заседание на Щаба при кризи на Община Белово във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и с цел намаляване на риска от възникване на заболяване от COVID-19 на територията на община Белово.

З А П О В Е Д
№ 106/16.03.2020г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Протокол от проведено заседание на Щаба при кризи на Община Белово във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и с цел намаляване на риска от възникване на заболяване от COVID-19 на територията на община Белово.

За Вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - гр.Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че към 05.03.2020г. разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТ
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "В и К - Белово" ООД, ви уведомявам, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва:

Относно: Изпускане на водни количества в р.Крива след ВЕЦ "Сестримо" в размер до 20m3/сек.

Уважаеми госпожи и господа,

"Национална електрическа компания" ЕАД извършва планови ремонтни дейности по съоръжения на ВЕЦ "Момина Клисура" в периода 10.02.2020г - 01.05.2020г. изискващи пълно спиране на централата, изпразване на напорния тръбопровод и понижаване на водното ниво на дневен изравнител "Момина Клисура".

Относно: Уведомяване преди изпускане на води в р.Крива във връзка с пълно спиране на ВЕЦ "Момина Клисура" в периода 10.02.2020г - 10.04.2020г.

Уважаеми дами и господа,

На основание График за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец февруари 2020г. Ви уведомяваме, че във връзка с извършваните монтажни работи във ВЕЦ "Момина Клисура" и необходимостта от изпразване на дневен изравнител и напорен тръбопровод за периода 10.02 - 10.04.2020г., е възможно изпускане на води в р.Крива след ВЕЦ "Сестримо" при работа на ВЕЦ.

В съответствие с одобрени заявки наши номера № 43,44 и 45 от ТДУ "Запад", както и на основание графика Ви информираме, че при намерение от страна на ЦДУ/ТДУ да бъдат изпускани води в реката вследствие работата на ПАВЕЦ "Белмекен" и ВЕЦ "Сестримо" ще получите уведомление по оперативен път преди изпускането на водите.

След уведомяване от наша страна за предстоящото изпускане на съответните количества вода в р.Крива е необходимо отговорните институции да преценят обстановката и при необходимост да създадат организация за безпроблемно отвеждане на изпусканите води в поречието на реката с цел ограничаване на вредното им въздействие.

С УВАЖЕНИЕ,
ГЕОРГИ БЕЛОВОДСКИ

УПРАВИТЕЛ НА НЕК ЕАД, Предприятие "Водноелектрически централи"

Документи:

Съобщение АО-411 / 06.03.2020г. / - Изтегли