На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка за произвеждане на балотаж за местни избори на 01.11.2015 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с провеждане на изборите за общински съветници, кметове и национален референдум на 25.10.2015г.

Документация:

ЗАПОВЕД № 390 / 19.10.2015 г. - Изтегли

Съобщение на МВР относно издаване на валидни документи за самоличност за български граждани, за да упражнят правото си на  глас в изборния ден на 25 октомври и за произвеждания на 25 октомври 2015 национален референдум.

Община Белово, област Пазарджик на основание чл. 13а, ал. 6, т.1 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е с протокол от 05.06.2015г. на Комисията, назначена със заповед № 106/05.05.2015г. на Кмета на община Белово, е приет актуализацията на помощен план на курорт „Чаира”, землище с. Сестримо за имотите в квартали 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 19.

Желаещите да гласуват по настоящ адрес на предстоящите избори на 25.10.2015 г.  трябва да го заявят до 10 октомври

Избирателите ще могат да гласуват за кмет и общински съветници в населеното място по настоящия си адрес, ако са се регистрирали там до 24 април 2015 г. включително.

Места за обявяване на избирателни списъци за провеждането на Изборите за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25.10.2015г.  на територията на община Белово.

Председателя на ОИК Белово свиква заседание на комисията на 07.09.2015г. от 14:00ч. в залата на ОИК - Общинска администрация ет.3

На основание чл. 55, ал. 1 от Закона за защитените територии и във връзка с чл. 12, ал.1, чл.13 и чл.14, ал.1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, изпълнителят ДЗЗД „Рила Консултанти“ организира обществено обсъждане на
проект на "Актуализиране на план за управление на НП "Рила" за периода 2015-2024 г."