Дирекция Бюро по труда гр. Септември

уведомява работодателите, че стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.

Препоръка за избягване на рисковете при сезонната работа извън страната:

Протокол за извършена проверка в община Белово 04.08.2015г.

Община Белово на основание чл.124б ал.3 от ЗУТ обявява, че са издадени:

Документ:

Изх. № ПВОЗ 26/2015г./ 30.06.2015 - Изтегли

Документ:

Заповед № 186/06.07.15г. - Изтегли

На 04.08.2014г. кметът на община Белово инж. Костадин Варев подписа договор № М13-22-3-04.08.2014 по Оперативна програма"Административен капацитет".