РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК

Уведомяваме Ви, че на 13.09.2019г от 10.00ч. до 15.00ч. експерт от ТП на НОИ - Пазарджик, ще консултира гражданите на община Белово при избор на по-благоприятен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията.

Уведомление от  "БУЛГАР МИН ИНЖЕНЕРИНГ" АД

До
ОБЩИНА БЕЛОВО

Дата 15.08.2019

Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръженияи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

От "В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "В и К - Белово" ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва:

Изх.№ РД-12-02-437/08.08.2019г.

ДО
КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
УЛ. ОРФЕЙ № 4A
ГР. БЕЛОВО

КОПИЕ ДО:
АНГЕЛ ЮРУКОВ
НАЧАЛНИК НА СГКК
ГР. ПАЗАРДЖИК

Относно: Комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 година

За Вас работодатели

Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомяваме работодателите от общините Септември и Белово, че към 06.08.2019г. разполага с финансови средства за сключване на договори за програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) както следва:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До жителите на град Белово

Проблемите с водоснабдяването от 29.07.2019 г. /понеделник/ до днес /03.08.2019 г./ са поради множеството аварии на помпената станция. Предприета е организация за окончателното отстраняване на проблемите и пълненето на резервоарите в местността "Белино", които обслужват града. Поради същата причина имаше проблеми и с водоснабдяването в с. Дъбравите.

От името на ръководството на "В и К - Белово" ООД се извиняваме за причиненото неудобство.

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС - ИН за "Рекултивация депо Дъбравите"