Желаещите да гласуват по настоящ адрес на предстоящите избори на 25.10.2015 г.  трябва да го заявят до 10 октомври

Избирателите ще могат да гласуват за кмет и общински съветници в населеното място по настоящия си адрес, ако са се регистрирали там до 24 април 2015 г. включително.

Места за обявяване на избирателни списъци за провеждането на Изборите за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25.10.2015г.  на територията на община Белово.

Председателя на ОИК Белово свиква заседание на комисията на 07.09.2015г. от 14:00ч. в залата на ОИК - Общинска администрация ет.3

На основание чл. 55, ал. 1 от Закона за защитените територии и във връзка с чл. 12, ал.1, чл.13 и чл.14, ал.1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, изпълнителят ДЗЗД „Рила Консултанти“ организира обществено обсъждане на
проект на "Актуализиране на план за управление на НП "Рила" за периода 2015-2024 г."

На основание чл. 55, ал. 1 от Закона за защитените територии и във връзка с чл. 12, ал.1, чл.13 и чл.14, ал.1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, изпълнителят ДЗЗД „Рила Консултанти“ организира обществено обсъждане на
проект на „Разработване на план за управление на резерват „РМГ“ за периода 2015-2024 г.“

Документ:

Уведомление от Напоителни системи - Изтегли

 

Дирекция Бюро по труда гр. Септември

уведомява работодателите, че стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.