ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - СЕПТЕМВРИ

В дните 21 (вторник) юни и 23 (четвъртък) юни 2020 г. от 09.30.ч. до 16.00ч. в гр. СЕПТЕМВРИ в ПАРК „КОСТНИЦА“ срещу офиса на „ЕКОНТ“ ще проведе информационни дни ,които са част от национална информационна кампания на открито за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”. Експертите от бюрото по труда ще бъдат на разположение на представителите на бизнеса за консултации във връзка с пакета ЗАЕТОСТ х 3 – проект „Заетост за теб”; подкрепата в сферата на транспорта и туризма чрез проект „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и стартиралата в сряда (15.07.2020 г.) мярка с нов дизайн 60/40. Служителите ще посрещнат работодателите на открито, за да отговорят на техните въпроси за новите антикризисни мерки, които предлага Агенцията. Целта е бърза и оперативна подкрепа за бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на COVID-19.Експертите от бюрото по труда ще бъдат готови да отговарят на въпроси, да консултират и да дават насоки, за да могат възможно най-голям брой представители на бизнеса и търсещи работа да се възползват от подкрепата на държавата.

ДО
Г-Н КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
ГР.БЕЛОВО,
ПК 4470
УЛ.ОРФЕЙ 4А

Към наш № ЖИ-23844/06.07.20г.

Относно: Обявление на РМС № 450 от 03.07.2020г. за отчуждаване на имоти - частна собственост , за държавна нужда за изграждане на Обект "Модернизация на железопътна линия София - Пловдив: железопътни участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември; участък Ихтиман - Септември, в обхвата от км 87+ 735 до км 90+916", на територията на гр.Белово, община Белово, област Пазарджик.

ПИСМЕНО СЪОБЩЕНИЕ

Днес 13.07.2020г. Петя Стойкова - специалист "УТС, КР" при Община Белово на основание &4 от ЗУТ изготви писмено съобщение и го постави на видно място на информационното табло на Община Белово и сайта на общината:

На основание чл.210,ал.4 от ЗУТ и във връзка с решението взето с протокол от 02.12.2019г. от комисия назначена със Заповед № 365/14.11.2019г. за определяне размера на сервитутно право на имот с органичен режим на ползване, уведомяваме:

Писмено съобщение до заинтересовани лица, на основание §4 от ЗУТ, за определяне размера на сервитутното право на имоти с ограничен режим на ползване.

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от ОБЩИНА БЕЛОВО, УЛ."ОРФЕЙ" № 4 А, 03581/ 27 70
ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, ГР. БЕЛОВО, УЛ."ОРФЕЙ" № 4 А
тел. 03581/27 70, факс 03581/27 70, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Управител/ изпълнителен директор на фирмата възложител: ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Лице за контакти: ИНЖ. АНЕТА КЕЧЕВА – ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "СА"

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА БЕЛОВО има следното инвестиционно предложение:

Проект на ПУП за разширение на площадката на обект "Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землище на село Дъбравите"

ПИСМЕНО СЪОБЩЕНИЕ

Днес 08.07.2020г., комисия в състав:
1. Петя Стойкова - специалист "УТС, КР";
2. Деница Пипонкова - специалист "АИО и архив";
специалисти при Община Белово на основание §4 от ЗУТ изготви писмено съобщение и го постави на видно място на информационното табло на Община Белово и на недвижими имоти с идентификатор: 03592.502.1058 - заинтересовано лице Евелина Емилова Момчилова и 03592.502.1059 - заинтересовано лице Асенка Георгиева Минкова.

 Уведомление за Инвестиционно предложение: "Актуализация - Идеен проект депо рекултивация за ТБО село Дъбравите" - преработка и актуализация от м.май 2020 год.

 Уведомление за Инвестиционно предложение: "Укрепване на площадка за инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци"