На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

Документация:

Заповед - Изтегли

 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка за произвеждане на балотаж за местни избори на 01.11.2015 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с провеждане на изборите за общински съветници, кметове и национален референдум на 25.10.2015г.

Документация:

ЗАПОВЕД № 390 / 19.10.2015 г. - Изтегли

Съобщение на МВР относно издаване на валидни документи за самоличност за български граждани, за да упражнят правото си на  глас в изборния ден на 25 октомври и за произвеждания на 25 октомври 2015 национален референдум.

Община Белово, област Пазарджик на основание чл. 13а, ал. 6, т.1 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е с протокол от 05.06.2015г. на Комисията, назначена със заповед № 106/05.05.2015г. на Кмета на община Белово, е приет актуализацията на помощен план на курорт „Чаира”, землище с. Сестримо за имотите в квартали 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 19.

Желаещите да гласуват по настоящ адрес на предстоящите избори на 25.10.2015 г.  трябва да го заявят до 10 октомври

Избирателите ще могат да гласуват за кмет и общински съветници в населеното място по настоящия си адрес, ако са се регистрирали там до 24 април 2015 г. включително.

Места за обявяване на избирателни списъци за провеждането на Изборите за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25.10.2015г.  на територията на община Белово.

Председателя на ОИК Белово свиква заседание на комисията на 07.09.2015г. от 14:00ч. в залата на ОИК - Общинска администрация ет.3