Агенция по заетостта Дирекция "Бюро по труда" гр. Септември уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м.Юни 2016 г.

Уведомяване на собствениците на земеделска техника и горска техника за предвидените технически прегледи на ЗГТ

Уведомление за инвестиционно намерение от "Теленор България" ЕАД за: Изграждане на Базова станция : 3234 върху съществуваща кула и в съществуваща сграда, находящи се в ПИ с идент : 03592.2.1072 по КК и КР на гр. Белово, м."Полето", община Белово, облас Пазарджик.

Списък с обектите за пазаруване с ваучерите от кампания "Великден за всеки"

Списък на възрастните хора от община Белово, предоставен от НОИ, които ще получават ваучери от кампанията "Великден за всеки"

Заповед за определяне на противопожарен сезон на Областен управител на област Пазарджик.

Разпределение на общински пасища и мери от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни във връзка с чл.37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ.

Агенция по заетостта

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" гр. Септември

Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. април 2016 г.