Монтирани са съоръженията на детската полощадка в кв.”Разсадника”.Умоляват се гражданите при ползването й да съблюдават правилата, посочени на указателната табела.

Уважаеми граждани и гости на община Белово,

Община Белово съвместно с Общинския съвет на БЧК и Районния център за трансфузионна хематология - гр. Пловдив организират акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване за гражданите и гостите на общината ни. Акцията ще се проведе на 18.07.2014 г. от 9.00 до 12.30 часа под мотото: „ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!”.
Подвижният кабинет за кръводаряване МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР  с рег.№ РВ 2293 КМ ще бъде разположен на паркинга пред сградата на общината.
Нека съхраним традицията и покажем своята съпричастност, човешка отговорност и хуманност, като се включим в това благородно дело!

От ръководството на общината

 "Подобряване на управлението и развитието на човешките ресурси в община Белово, чрез повишаване квалификация- та на служителите", договор № А 12-22-130/26.04.2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Администра-
тивен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 и във връзка с  чл. 63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси ОПРЕДЕЛЯМ:
І.Границите на районите, в които ще се извършва събирането и извозването   на битови отпадъци,  както и честотата на сметоизвозване през 2014 г.: 1.Град Белово /вкл. кв.Малко Белово/ - почистване 4 пъти в месеца на следните райони: 1.1. В рамките на урбанизираната територия, както следва:

На основание чл.15, т.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр.94 от 30 Ноември 2012 г.).
Община Пазарджик Ви уведомява за:
„Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик”, обл. Пазарджик

Attachments:
Download this file (documentaciq-36.doc)documentaciq-36.doc[Решение]41 kB

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл.6,ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, /приета с ПМС №59 от 7 март 2003 г., обн.ДВ, бр.25 от 18.03.2003г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.
Стефан Стоянов Динков от с. Мененкьово, ул.”Първа”№7, Община Белово, Пазарджишка област
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Изработване на Проект за ПУП във връзка с промяна предназначението на земеделска земя - имот №018007 по КВС на с. Мененкьово, Община Белово, Пазарджишка област за изграждане на нова кравеферма за боксово отглеждане до 50бр. крави за мляко с телета
1.1 На площадка с местоположение: с. Мененкьово, Община Белово, Пазарджишка област, земеделска земя - имот №018007 по КВС на с. Мененкьово с площ 1,480дка
За контакти: Стефан Стоянов Динков GSM 0877404692 , с. Мененкьово, ул.”Първа”№7, Община Белово, Пазарджишка област и арх. Веселин Христов-пълномощник, 0888 602 328, гр. Пловдив 4000, ул.”Богомил” №112, ап.9,Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Писмени становища и мнения се приемат от инвеститора и неговия пълномощ- ник на посочените по–горе адреси, както и в Община Белово, Пазарджишка област .
 

Уважаеми съграждани,

от Национална компания "Железопътна инфраструктура" град София ни уведомиха, че липсващите решетки на отводнителните шахти са монтирани и поставени на място.
След сигнал на гражданин от град Белово за липсата на металните решетки в района на жп гара Белово, Община Белово уведоми НК "ЖИ", който са собственици на имота за липсата и за създалата се опасност за пътниците и гражданите.

Уважаеми съграждани,
Уведомяваме Ви, че поради смяна на водопроводната мрежа в гр. Белово, ул."Марица" в продължение на 15 дни, считано от 12 септември 2013 г. /четвъртък/ се въвежда режим на водоподаване, както следва: