На 28.02.2013 г.  общинските съветници приеха отчета на бюджета на общината за 2012 година в размер на 5366910 лева, в това число 1507845 капиталови разходи.

На 28.02.2013 година общински съвет Белово прие бюджета на общината в размер на 4743733 лева. За първи път са предвидени средства в размер на 14 000лева за подпомагане на млади семейства при новородено дете - еднократно 200 лева.

На 22.02.2013 г. изтече срока за прием на заявления на кандидатите за ползване на социалната услуга „Социален асистент, личен асистент, домашен помощник“ по проект „Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Белово“, BG051PO0001-5.1.04-0016-C0001, ОП „РЧР“, схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома“.

За приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през 2013 г.
Със заповед № ОХ - 889/21.12.2012 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военните формирования на видовете въоръжени сили, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурс в СВ, ВВС и ВМС както следва:

График за провеждане на информационно – разяснителна кампания на земеделски стопани по Наредба 3/29.01.1999 г., регистрация по ИСАК, прилагането на чл. 37в от ЗСПЗЗ за община Белово

На 01.02.2013 г. стартира проект "Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Белово" .
Проектът е на стойност 244 204.08 лв. и се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., схема на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.01.04 „Помощ в дома”, финансирана от Европейски Социален Фонд и Република България.

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПОЛЗВАТ СОЦИАЛНА УСЛУГА „Личен асистент” „ Социален асистент” „Домашен помощник”

От 01.02.2013 г. в община Белово стартира прием на Заявления на желаещите да ползват социалната услуга „Личен асистент” „ Социален асистент” „Домашен помощник” по проект „Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Белово” по договор BG051PO001-5.1.04-0016-C0001, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.01.04 „ПОМОЩ В ДОМА”.

ОБЩИНА БЕЛОВО

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА БЕЛОВО,

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНАТА ВИ КАНИ НА
ПРАЗНИКА НА БЕЛОВО
ПО СЛУЧАЙ 135 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЕЛОВСКИЯ КРАЙ ОТ ОСМАНСКО ВЛАДИЧЕСТВО, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
на 14.01.2013 г., 18:00 часа
НА ПЛОЩАД ОСВОБОЖДЕНИЕ.

ПРАЗНИЧНИЯТ КОНЦЕРТ ВКЛЮЧВА ИЗПЪЛНЕНИЯ НА ДУЕТ „РИТОН”, ФОЛКЛОРНАТА ПЕВИЦА – РОСИЦА ПЕЙЧЕВА И САМОДЕЙНИТЕ ТАНЦОВИ СЪСТАВИ ОТ С.СЕСТРИМО, КВ.МАЛКО БЕЛОВО И ГРАД БЕЛОВО