На 04.08.2014г. кметът на община Белово инж. Костадин Варев подписа договор № М13-22-3-04.08.2014 по Оперативна програма"Административен капацитет".

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект -

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

На 2 юни община Белово чества  Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България.

Община Белово организира детски празник за Деня на детето.

От 25.05. 2015 г. Агенция по заетостта стартира новапроцедура по приемане на заявки по Проект "Нова възможност за младежка заетост"

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция „Бюро по труда” – Септември