Община Белово е най-големият работодател в района като е са осигурени работни места за 225 лица по програми и мерки за заетост и проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси“.

БЕЗПЛАТЕН ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД ЗА РАК НА ГЪРДАТА
РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БЕЛОВО УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 11 МАЙ /СЪБОТА/ И 12 МАЙ /НЕДЕЛЯ/ 2013 Г.
В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – БЕЛОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА РАК НА ГЪРДАТА ОТ Д – Р МЛАДЕН МЛАДЕНОВ.
КАНИМ ВСИЧКИ ЖЕНИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ПРЕГЛЕДАТ ДА СИ ЗАПИШАТ ЧАС ДО 10 МАЙ /ПЕТЪК/ НА РЕГИСТРАТУРАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР ТЕЛЕФОН: 03581/ 2606; 03581/2608

На 21.03.2013 г. бяха оповестени резултатите на Националната кампания „Чиста околна среда” и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс „Обичам природата и аз участвам”.

Децата от вокална група „Феникс” към Детски комплекс – гр. Белово с ръководител Галина Петрова  участваха в Трети музикален конкурс „Г. Брегов” – гр. Пазарджик, който се проведе на 16.03.2013 г.

Община Белово стартира изпълнението на проект „Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в Община Белово – СОУ АЛ. Иванов – Чапай”. Договор BG 161РО001/1.1-09/2010/031. Проекта се осъществява по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и се предвижда да бъде осъществен за период от 18 месеца, начало: 28.03.2012 г., край: 28.09.2013 г.

Община Белово стартира изпълнението на проект „Укрепване на коритото и брега на река Марица в землището на гр. Белово участък при фирма „Импрегнация 2000””, Договор BG161PO001/1.4-06/2010/043. Проекта се осъществява по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и се предвижда да бъде осъществен през периода 16.03.2012 - 16.12.2013 г.
Общата стойност на проекта възлиза на 982 289,11 лв., от които 85% са безвъзмездна помощ по програмата, а 15% са осигурени от националния бюджет и Община Белово.

На 28.02.2013 г.  общинските съветници приеха отчета на бюджета на общината за 2012 година в размер на 5366910 лева, в това число 1507845 капиталови разходи.