За вас работодатели

Дирекция "Бюро по труда"- Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция "Бюро по труда" – Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че към 03.06.2020 година разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за обучение и заетост и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК

Във връзка със стартиране на програмата за профилактика и рехабилитация за 2020г., ТП на НОИ - Пазарджик уведомява, че удостоверенията за ползване на парични помощи за профилактика и рехабилитация се издават в дните:

Вторник и Четвъртък
от 8:30ч. до 16:30ч.

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - СЕПТЕМВРИ
бул. "България" № 19

Работни места за специалисти с висше образование:

1 Главен счетоводител

Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование:

6 Пакетировачи
2 Сервитьори
1 Чистач/хигиенист
2 Администратор, хотел

Работни места по схеми по ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 Товарач-схема Младежка заетост

Информация за съществуващите опасности и рискове, за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на авария в производствено предприятие "Импрегнация 2000" АД.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТ
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "ВиК - Белово" ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва:

Уведомление за промяна на инвестиционно предложение

Обявление на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Решение на Министерски съвет № 230 от 3 април 2020 г., за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: "Нова ЖП Гара Костенец", част от проект "Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: участък Ихтиман-Септември", на територията на община Белово, област Пазарджик, землище с. Габровица.

Заповед №131а

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.194 от ЗУТ, подписаното споразумение между Община Белово и МРРБ, изпратено писмо до собственик на УПИ XXVIII-138, кв.18 на с.Габровица и във връзка с реализация на проект "Неотложно аварийно укрепване на свлачища в кв.17 и 18, с.Габровица"