Уважаеми съграждани,

от Национална компания "Железопътна инфраструктура" град София ни уведомиха, че липсващите решетки на отводнителните шахти са монтирани и поставени на място.
След сигнал на гражданин от град Белово за липсата на металните решетки в района на жп гара Белово, Община Белово уведоми НК "ЖИ", който са собственици на имота за липсата и за създалата се опасност за пътниците и гражданите.

Уважаеми съграждани,
Уведомяваме Ви, че поради смяна на водопроводната мрежа в гр. Белово, ул."Марица" в продължение на 15 дни, считано от 12 септември 2013 г. /четвъртък/ се въвежда режим на водоподаване, както следва:

Още 40 души от община Белово ще имат възможността  да се включат в стартиралата през месец юли 2013 г. социална услуга "Обществена трапезария" към Домашен социален патронаж при Община Белово. Услугата се реализира по проект "Обществени трапезарии", финансиран от Агенцията за социално подпомагане, фонд "Социална закрила". На този етап 70 души, живеещи на територията на Общината безвъзмездно получават топла храна за обяд.

За вас работодатели Агенция по заетостта Дирекция "Бюро по труда" – Септември Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. август 2013 г., както следва:

Днес в Община Белово отвари врати  "Обществена трапезария" към Домашен социален патронаж. Социалната услуга се реализира по проект “Обществени трапезарии", финансиран от Агенцията за социално подпомагане, фонд "Социална закрила".Пет месеца, от 15 юли до 31 декември 2013 г., 70 души, живеещи на територията на Общината, безвъзмездно ще получават топла храна за обяд. Подаването на заявленията  приключи на 10.07.2013г.

От 08.07.2013 община Белово стартира прием на заявления за издаване на карти за паркиране на хора с трайни увреждания по реда на Наредбата за издаване на "Карти за паркиране на хора с увреждания", приета с Решение №404/31.05.2013 г. на Общинския съвет - Белово, по предложение на Кмета на община Белово – инж. Костадин Варев.

Община Белово спечели  проект за предоставяне на социална услуга "Обществена трапезария", финансиран от Министерството на труда и социалната политика, Фонд "Социална закрила".  На 01.07.2013 година Кмета на община Белово – инж.Костадин Варев е поканен да подпише договор по проекта,  като дейностите по реализирането му ще започнат от 15.07.2013 година до 31.12.2013 година.