Поканват се  жителите и гостите на община Белово  да се присъединят към организираното от общината и НЧ”Св.Св.Кирил и Методий-1927”- гр. Белово отбелязване на националния празник на Република България - 3 март.

ОБЩИНА БЕЛОВОтърси да назначи служител по реда на КТ по заместване

Позиция: Медицинска сестра / Фелдшер в СОУ Александър Иванов –Чапай гр.Белово

Код по НКПД 22215001

Изискване към кандидатите

Средно или висше медицинско образование

ОБЯВА

    НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1927” съвместно със  СОУ ”Ал. Иванов - Чапай”, гр. Белово организира поклонение в памет на Апостола на българската свобода - Васил Левски, което ще се състои на 19.02.2015 г. от 10.00 ч. в двора на музея в гр. Белово.

     Поканват се гражданите да присъстват.

Община Белово на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ обявява, че е приет ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод в землището на с.Габровица, общ. Белово, свързващ кв. 10 от кв. „Хановете” (спирка „Бойка”) със с. Габровица, минаващ през път ІV клас – ПИ с № 000 091.