На основание чл. 77 от АПК, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, община Белово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт(наредба). Предмет на бъдещия нормативен акт е да приведе Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белово в съответствие с измененията на Закона за предучилищното и училищното образование.

Съобщение

От
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонти дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "В и К - Белово" ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва:

- от 00.00ч. до 24.00ч. на 10.12.2020г за кв. М. Белово, село Момина Клисува и село Сестримо.

В продължение на 24ч. след дезинфекцията, водата няма да е годна за питейно-битови нужди.

Уведомяваме жителите на горепосочените населени места да се запасят с необходимите им водни количества.

Извиняваме се за причиненото Ви неудобство.

При въпроси от Ваша страна може да ни потърсите на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и на тел. 03581/21-50

Дирекция "Бюро по труда" Септември информира клиентите си, че поради усложнената епидемична обстановка за месеците ноември и декември 2020г. на регистрираните безработни лица се предоставя възможност да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния им план за действие дистанционно като се свържат с трудовия си посредник, вместо да посещават бюрото по труда. За целта е необходимо до датата, посочена в регистрационната им карта, безработните лица да се свържат с трудовия си посредник, за да отчетат възложената им стъпка от плана за действие и набележат следваща, в съответствие с актуалната ситуация и възможностите за намиране на работа. Безработните лица могат да се обадят от личния си телефонен номер (или посочения при регистрация в ДБТ), да изпратят съобщение по електрона поща (от личен/подаден при регистрация електронен адрес) или чрез профила си в модул "Личностен профил на търсещо работа лице".

ЗАПОВЕД
№ РД-07-106/06.11.2020г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37 ж,ал.4 от ЗСПЗЗ във връзка чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ:

ЗАПОВЯДВАМ:

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи пасища, мери и ливади в землището на с.Сестримо, община Белово за календарната 2021г. в състав:

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА
БЕЛОВО

ОТНОСНО: Гроздоберна кампания 2020г.

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО КМЕТ,

Във връзка с гроздоберната кампания 2020г. Ви напомняме, че съгласно чл.8 на Регламент 436/2009г всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2020г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив.

З А П О В Е Д
№ 379/30.10.2020г.
гр. Белово

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Границите на районите, в които ще се извършва събирането и извозването на битови отпадъци, както и честотата на сметосъбирането и сметоизвозване през 2021 г.:

"В и К - Белово" ООД гр.Белово уведомява жителите на с. Момина Клисура, че поради извършване на ремонтна дейност във ВЕЦ "Момина Клисура" и наложилото се източване на водата от изравнител "Сестримо", от 29.10.2020г. (Четвъртък), ще бъде въведен режим на водоподаването за с. Момина Клисура за период от 10 дни. Водоподаване няма да има от 22.00 до 06.00ч.

При евентуална промяна жителите ще бъдат уведомени.