ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от ОБЩИНА БЕЛОВО, УЛ."ОРФЕЙ" № 4 А, 03581/ 27 70
ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, ГР. БЕЛОВО, УЛ."ОРФЕЙ" № 4 А
тел. 03581/27 70, факс 03581/27 70, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Управител/ изпълнителен директор на фирмата възложител: ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Лице за контакти: ИНЖ. АНЕТА КЕЧЕВА – ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "СА"

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА БЕЛОВО има следното инвестиционно предложение:

Проект на ПУП за разширение на площадката на обект "Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землище на село Дъбравите"

ПИСМЕНО СЪОБЩЕНИЕ

Днес 08.07.2020г., комисия в състав:
1. Петя Стойкова - специалист "УТС, КР";
2. Деница Пипонкова - специалист "АИО и архив";
специалисти при Община Белово на основание §4 от ЗУТ изготви писмено съобщение и го постави на видно място на информационното табло на Община Белово и на недвижими имоти с идентификатор: 03592.502.1058 - заинтересовано лице Евелина Емилова Момчилова и 03592.502.1059 - заинтересовано лице Асенка Георгиева Минкова.

 Уведомление за Инвестиционно предложение: "Актуализация - Идеен проект депо рекултивация за ТБО село Дъбравите" - преработка и актуализация от м.май 2020 год.

 Уведомление за Инвестиционно предложение: "Укрепване на площадка за инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци"

Съобщение относно издаване на Разрешително за ползване на порърхностен воден обект.

ДО
ОБЩИНА БЕЛОВО

Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

Уважаеми клиенти,
С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за появата на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.

Европейската комисия предложи да се превърне 2021 г. в Европейска година на железопътния транспорт , тъй като тя отбелязва няколко важни годишнини за железопътния транспорт: 20-годишнината от първия железопътен пакет на ЕС, 175-годишнината от първата железопътна връзка между две столици на ЕС (Париж-Брюксел ), както и 40 години TGV и 30 години ICE.

За вас работодатели

Дирекция "Бюро по труда"- Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция "Бюро по труда" – Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че към 29.06.2020 година разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за обучение и заетост и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва: