От 25.05. 2015 г. Агенция по заетостта стартира новапроцедура по приемане на заявки по Проект "Нова възможност за младежка заетост"

Документ:

Схема 2014BG05M90PO01- 1.2014-001 "Младежка заетост - Изтегли