За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция „Бюро по труда” – Септември

Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. май 2015 г., както следва:

Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.

1.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29 г. възраст (  чл. 36, ал. 1 от ЗНЗ).

 3735,50

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи  в 7- дневен срок от публикуване на обявата - до 28.05.2015 година включително.

 

 Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Септември, бул. „България” № 19, тел. 03561/20-56.