Община Белово търси да назначи служители по реда на КТ за Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания в с.Дъбравите

Позиция: Медицинска сестра в Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания в с.Дъбравите – 4 бр.
Код по НКПД 22215001

Изискване към кандидатите:
Средно или висше медицинско образование
Професионален опит – желателен

Месторабота: Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания в с.Дъбравите
Работно време: пълен работен ден-8 часа на смяна

Документи за кандидатстване:
1.    Автобиография  /CV/
2.    Документ за самоличност
3.    Документ за образование, специалност или квалификация


Позиция: Санитар в Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания в с.Дъбравите -4 бр.
Код по НКПД 53211002

Изискване към кандидатите:
основно или средно образование
Професионален опит – желателен

Месторабота: Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания в с.Дъбравите
Работно време: пълен работен ден-8 часа на смяна

Документи за кандидатстване:
1. Автобиография  /CV/
2.    Документ за самоличност
3.    Документ за образование


Позиция: Лекар в Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания в с.Дъбравите -1 бр.
Код по НКПД 22117001

Изискване към кандидатите:
Висше медицинско образование
Професионален опит –  желателен

Месторабота: Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания в с.Дъбравите
Работно време: пълен работен ден-8 часа

Документи за кандидатстване:
1.    Автобиография  /CV/
2.    Документ за самоличност
3.    Документ за образование, специалност или квалификация


Позиция: Рехабилитатор в Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания в с.Дъбравите -1 бр.
Код по НКПД 22645001

Изискване към кандидатите:
Средно с квалификация или висше образование
Професионален опит –  минимум 1 години

Месторабота: Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания в с.Дъбравите
Работно време: не пълен работен ден-4 часа

Документи за кандидатстване:
1.    Автобиография  /CV/
2.    Документ за самоличност
3.    Документ за образование, специалност или квалификация


Позиция: Социален работник в Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания в с.Дъбравите -1 бр.
Код по НКПД 26356003

Изискване към кандидатите:
Висше с квалификация или хуманитарна политика
Професионален опит –  минимум 1 години

Месторабота: Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания в с.Дъбравите
Работно време: пълен работен ден-8 часа
Документи за кандидатстване:
1.    Автобиография  /CV/
2.    Документ за самоличност
3.    Документ за образование, специалност или квалификация


Начин за подаване на документи:
В сградата на общинска администрация гр.Белово, ул.Орфей №4А, етаж 1-деловодство.
Крайна дата за приемане на документи до 17:00 часа на 30.10.2014 година.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени по телефон.
Данните, които ни представяте са лични и подлежат на защита по смисъла на ЗЗЛД.