Съобщение

От
"В и К - Белово" ООД

Относно: Авария на напорен водопровод от ПСт "Владикин Извор" до с. Дъбравите, Община Белово

"В и К Белово" ООД - гр. Белово Ви съобщава за авария на напорен водопровод до с. Дъбравите, констатирана в началото на работния ден.

Поради авария на напорен водопровод, е спряно подаването на вода за ПБН на с.Дъбравите.

В момента се извършват дейности от служители на "В и К Белово" ООД - гр. Белово, с цел възстановяване на водоподаването.

Надяваме се днес авариините дейности да приключат днес и водоподаването да бъде възстановено.

Документи:

 Съобщение - "ВиК - Белово" ООД / 29.12.2020г. / - Изтегли