Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи  в землищата на община Белово, за стопанската 2020-2021 г.

Документи:

Съобщение / 12.10.2020г. / - Изтегли

Заповед № РД-04-853/30.09.2020 г. - с. Момина Клисура / 12.10.2020г. / - Изтегли

Заповед № РД-04-854/30.09.2020 г. - с. Мененкьово / 12.10.2020г. / - Изтегли

Заповед № РД-04-855/30.09.2020 г. - с. Габровица / 12.10.2020г. / - Изтегли

Заповед № РД-04-856/30.09.2020 г. - с. Аканджиево / 12.10.2020г. / - Изтегли

Заповед № РД-04-857/30.09.2020 г. - с. Сестримо / 12.10.2020г. / - Изтегли

Заповед № РД-04-858/30.09.2020 г. - с. Дъбравите / 12.10.2020г. / - Изтегли

Заповед № РД-04-859/30.09.2020 г. - гр. Белово / 12.10.2020г. / - Изтегли