О Б Я В А

От 05.10.2020 г. стартира процедура за кандидатстване в централните ведомства по Програма „Старт на кариерата” за заетост през 2021 г.

Срок на кандидатстване до 30.10.2020 г. включително.

Кандидатите за участие трябва да отговарят на посочените критерии:

- Да са младежи до 29 ненавършени години до 30.10.2020 г. включително;
- Да притежават висше образование, съответстващо а посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място;
- Да бъдат регистрирани в ДБТ като безработни или заети лица;
- Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Документи:

Обява / 08.10.2020г. / - Изтегли