ОБЯВА
ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37В, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ

За сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделски имоти по масиви в землищата за стопанската 2020/2021г. на територията на Община Септември, Община Белово и Община Лесичово.

Документи:

Обява / 13.08.2020г. / - Изтегли