О Б Я В А

ОС "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - Септември съобщава на заинтересованите лица, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ участващи в процедурата за създаване на масиви за ползване в землищата на:

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОБЩИНА БЕЛОВО ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
землище землище землище
гр. Септември гр. Белово с. Лесичово
гр. Ветрен с. Аканджиево с. Калугерово
с. Семчиново с. Мененкьово с. Памидово
с. Симеоновец с. Сестримо с. Динката
с. Варвара с. Габровица с. Щърково
с. Ветрен дол с. Момина клисура с. Боримечка
с. Лозен с. Дъбравите с. Церово
с. Ковачево    
с. Злокучене    
с. Бошуля    
с. Карабунар    
с. Виноградец    
с. Славовица    
с. Горно Вършило    

за които са подадени декларации и заявления за участия в споразумения за ползване за стопанската 2020/2021г.

Регистрите и картите са на разположение в офис Септември / гр. Септември, ул. Ал. Стамболийски № 37А/ , Офис Белово / гр. Белово, ул. Хр.Ботев № 12/ и Офис Лесичово / с. Калугерово, пл. Първи № 1 / на общинската служба по земеделие, промени могат да се правят в срок до 15.08.2020г.

Документи:

Обява / 06.08.2020г. / - Изтегли