За вас работодатели

Дирекция "Бюро по труда"- Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция "Бюро по труда" – Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че към 29.06.2020 година разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за обучение и заетост и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Обучение на възрастни:
- обучение по ключови компетентности на заети лица от микро и малки предприятия по реда на чл. 63, ал.1, т. 3 от ЗНЗ – свободни средства – 350,00 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция "Бюро по труда" - Септември, както и на тел. 03561/2056.

Документи:

Съобщение / 29.06.2020г. / - Изтегли