Обявление на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Решение на Министерски съвет № 230 от 3 април 2020 г., за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: "Нова ЖП Гара Костенец", част от проект "Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: участък Ихтиман-Септември", на територията на община Белово, област Пазарджик, землище с. Габровица.

Документи:

Обявление НКЖИ / 13.04.2020г. / - Изтегли

Решение № 230 НКЖИ / 13.04.2020г. / - Изтегли