Изх.148/07.04.2020г.

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ
"В и К - Белово" ООД

Относно: Авария на захранваща помпа за гр.Белово

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С оглед настъпила авария на помпата, захранваща гр. Белово, настъпила на 06.00ч. на 06.04.2020г. с оглед обезпечаването на водоподаването на засехнатите места, предлагам

- считано от днес 07.04.2020г гр. Белово и с. Дъбравите да преминат на воден режим, като водоподаването ще бъде преустановено за периода от 22.00ч до 07.00ч.

Режимът да е в срок до отстраняване на аварията, за което ще Ви уведомим допълнително.

С уважение,
ИНЖ. РУМЕН ИВАНЧЕВ

Документи:

Съобщение / 07.04.2020г. / - Изтегли