ДОКЛАД
от Инж. КОСТАДИН ВАРЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

ОТНОСНО: Одобряване на план - сметка за необходими разходи за битови отпадъци през 2020г. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2020г. в Община Белово.

Документи:

Доклад - План/Сметка / 29.11.2019г. / - Изтегли