За Вас безработни лица

Агенция по заетостта

Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява безработните лица от общините Септември и Белово, че към 18.09.2019 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и/или обучение както следва:

 

Двугодишен план за обучение, провеждано от ДП БГЦПО Средства в лв.
- Обучение на безработни лица в клоновете на Държавно предприятие "Българо-германцки център за професионално обучение" 2602.42

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция "Бюро по труда" - гр. Септември, както и на тел. 03561/2056

Документи:

Съобщение / 18.09.2019г. / - Изтегли