Община Белово търси да назначи служители по реда на КТ

Позиции:

1. Специалист "Устройство на територията и строителство, Незаконно строителство и архив" - Код по НКПД 33433008 - 1 / една / щатна бройка
Изискване към кандидатите: Средно или висше техническо образование, предимство е специалност "Строителство и архитектура"

2. Старша медицинска сестра в Детска градина "Щурче" – гр. Белово - 1 / една / щатна бройка
Изискване към кандидатите: Висше образование – професионален бакалавър / минимум средно – специално – медицински профил /

3. Медицински сестри в яслена група – Детска градина "Щурче" – Белово 2 / две / щатни бройки
Изискване към кандидатите: Висше образование – професионален бакалавър / минимум средно – специално – медицински профил /

4. Медицинска сестра в СУ „ Александър Иванов – Чапай” - 1 / една / щатна бройка
Изискване към кандидатите: Висше образование – професионален бакалавър / минимум средно – специално – медицински профил /

5. Мл. спец. ЕСГРАОН - 1 / една / щатна бройка
Изискване към кандидатите: средно или висше образование.

6. Мл. спец. "Човешки ресурси и секретар на кмета" - 1 / една / щатна брой
Изискване към кандидатите: средно или висше образование.

7. Постоянен дежурен ОбСС - 1 / една / щатна бройка
Изискване към кандидатите: средно или висше образование.

8. Ръководител "Домашен социален патронаж" - 1 / една / щатна бройка
Изискване към кандидатите: средно или висше образование.

9. Мл. счетоводител – 1 / една / щатна бройка
Изискване към кандидатите: средно специално или висше образование.

Професионален опит – не се изисква

Месторабота: Община Белово

Работно време: Пълен работен ден - 8 часа

Документи за кандидатстване:
1. Заявление;
2. Автобиография /CV/;
3. Документ за образование, специалност или квалификация;

Начин за подаване на документи:
В сградата на Общинска администрация гр.Белово, ул.Орфей №4А, етаж 1 - деловодство.

Крайна дата за приемане на документи: до 17:00 часа на 10.09.2019 година.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени по телефон или електронен път и поканени на събеседване.

Събеседването ще се проведе на 12.09.2018 год. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация.
Данните, които ни представяте са лични и подлежат на защита по смисъла на ЗЗЛД.

Документи:

Съобщение / 29.08.2019г. / - Изтегли