Констативен протокол с изх.№ УТ-780/26.07.2019 г., относно сграда в УПИ Х-14, кв.10А, курорт Чаира.

Документи:

Констативен протокол - изх.№ УТ-780 /26.07.2019 г. / - Изтегли