Заповед и Протокол от извършена проверка относно спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес в периода 2018-2019г. в Община Белово.

Документи:

Заповед и Протокол / 21.06.2019г. / - Изтегли