Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешение за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - река Яденица.

Документи:

Съобщение / 18.06.2019г. / - Изтегли