Приложение №2 относно информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Документи:

Приложение №2 / 24.05.2019г. / - Изтегли