За Вас работодатели

Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за обучение и заетост и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) към месец май 2019 г., както следва:

 

Обучение на възрастни -
- Обучение на възрастни - безработни лица по чл.63, ал.1, т.1 от ЗНЗ 1629.00

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция "Бюро по труда" - гр. Септември, както и на тел. 03561/2056

Документи:

Съобщение / 22.05.2019г. / - Изтегли