За Вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през 2019г., както следва:

 

Обучение на възрастни -
- обучение на възрастни - безработни лица по чл.63, ал.1,т.1 от ЗНЗ 1629.00

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция "Бюро по труда" - Септември, както и на тел. 03561/2056.

Документи:

Съобщение / 09.04.2019г. / - Изтегли