За Вас безработни лица

Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомяваме безработните лица от общините Септември и Белово, че към 31.01.2019г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

 

Мерки за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица насочени / наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене (чл.42 от ЗНЗ) Средства в лв.
- за ежедневни транспортни разходи от и до месторабота - до 50% от действително направените разходи за период от 12 месеца
- за представяне пред работодател - еднократно до 112 лв. (чл.42, ал.2 от ЗНЗ)
593.30
- за разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет, при започване на работа по трудово правоотношение на пълно или непълно работно време в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес - до 200 лв. месечно (чл. 42, ла.3 от ЗНЗ) 1162.54

 

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция "Бюро по труда" - Септември, както и на тел. 03561/20-56

Документи:

Съобщение / 01.02.2019г. / - Изтегли