За Вас работодатели

Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) пред м. Февруари 2019г, както следва:

 

Обучение на възрастни Средства в лв.
- обучение на възрастни по чл.63 от ЗНЗ 1629.00

 

Програми и мерки за заетост за работодатели, които разкриват работни места и обучение по Закона за насърчаване на заетостта: Средства в лв.
Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания 6382.00

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция "Бюро по труда" - Септември, както и на тел. 03561/20-56

Документи:

Съобщение / 01.02.2019г. / - Изтегли