За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в Дирекция "Бюро по труда" - Септември, както и на тел: 03561/2056

Документи:

Съобщение / 20.08.2018г. / - Изтегли