За вас работодатели

Агенциа по заетостта Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през 2018 г.


- Безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ)
- Обучение на възрастни по чл. 63 от ЗНЗ

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция "Бюро по труда" - Септември, както и на телефон: 03561 / 2056

Документи:

За вас работодатели - Агенциа по заетостта Дирекция "Бюро по труда" - Септември / 22.03.2018 г. / - Изтегли