За вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - Септември


Уведомява работодателите от община Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори по програми за обучение и заетост по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

1. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания - 5154.04 лв.

Работодателите могат да получат допълнителна информация и подадат заявки за свободни работни места на адрес:

Дирекция "Бюро по труда" - Септември, бул. България 19, тел. 03561 / 20-56

 

Документи:

Съобщение - За вас работодатели / 01.03.2018г. / - Изтегли