За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява работодателите от община Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори по програми за обучение и заетост по Закона на насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

1. Национална програма "Помощ за пенсиониране"

Работодателите могат да получат допълнителна информация и подадат заявки за свободни работни места на адрес:

Дирекция "Бюро по труда" - Септември, бул. България 19, тел. 03561 / 20-56

 

Документи:

Програми за обучения и заетост по ЗНЗ / 14.02.2018 / - Изтегли