Информация за работодателите, желаещи да участват в схема "Обучения и заетост за младите хора".

Проект: "Обучение и заетост за младите хора"

Документи:

Уведомление / 24.01.2018 г. / - Изтегли