Обява

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Агенция "Пътна инфраструктура"

СЪОБЩАВА

За следното инвестиционно предложение:

Основен ремонт на път І-8 "София - Пловдив" от км 89+170 до към 218+815

Документи:

 Съобщение / 01.12.2017г. / - Изтегли