За Вас безработни лица

Агенция по заетостта

Дирекция "Бюро по труда" -

Септември уведомява беработните лица от община Септември, че към 29.11.2017г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция "Бюро по труда" - Септември, бул. България 19, както и на тел. 03561/20-56.

Документи:

Обявени финансови средства / 30.11.2017г. / - Изтегли